Klagomålshantering

Ge beröm eller lämna klagomål

Vår skola och förskola står för öppenhet, omtanke och handlingskraft. Vi värdesätter en bra dialog mellan vårdnadshavare och elever och är lyhörda inför åsikter som kan förbättra vår verksamhet. För att på bästa sätt kunna ta emot klagomål eller synpunkter har styrelsen för Vejbystrands skola och förskola, i samråd med rektorn, tagit fram följande rutiner.

Gällande ditt barns undervisning och utbildning

Ta kontakt med:

  1. Aktuell pedagog.
  2. Rektorn.
  3. Styrelsens ordförande.
Gällande föräldraavgifter

Ta kontakt med:

  1. Ängelholms kommun 0431-87000
  2. Rektorn.
  3. Kassören i styrelsen.
Gällande föreningsfrågor och andra organisatoriska frågor

Ta kontakt med:

  1. Styrelsens ordförande.

Skolans ansvar för uppföljning/återkoppling

Skolan har ansvar för att ta emot klagomålet och starta en utredning med omedelbar verkan. Uppföljning och återkoppling av klagomålet gällande ärende till aktuell pedagog eller ansvarspedagog ska göras senast en vecka efter klagomålets inkommande.

Uppföljning och återkoppling gällande inkomna ärenden till rektorn ska göras senast två veckor efter klagomålets inkommande.

Uppföljning och återkoppling gällande inkomna ärenden till styrelsen ska senast göras tre veckor efter klagomålets inkommande.

Uppföljning och återkoppling sker på det sätt som utredningens resultat kräver.

Personalens kontaktuppgifter hittar ni via kontakta oss eller på Vklass.