Vanliga frågor (FAQ)

Du väljer själv hur mycket eller lite (kanske inte alls) du vill engagera dig i kooperativet. Att aktivt vara med bidrar lite extra till en fin gemenskap. Har du fler funderingar rörande Vejbystrands skola och förskola än de frågor som besvaras nedan är du givetvis hjärtligt välkommen att kontakta oss!

Varför ska vi välja denna förskola och skola till våra barn?

Hög kvalitet på barnens utbildning samt trygghet bör vara av högt intresse när ni föräldrar gör ert förskole- och skolval. Både vår förskola och skola är placerade i topp när det gäller antal procent utbildad personal. Vi har behöriga förskollärare, lärare och fritidspersonal. Skolklasserna är dessutom små, vilket gör att personalen i praktiken får mer tid för varje elev än i skolor som har både fler och större barngrupper.
Vår fadderverksamhet och vårt ständigt pågående värdegrundsarbete gör att barnen lär känna varandra över åldersgränserna och får en fin gemenskap. Här råder en harmonisk stämning. Vi vuxna är närvarande, aktiva och öppna för förslag från både barn och föräldrar, så vi kan förbättra kvaliteten ytterligare i vår verksamhet. Förskolan och skolan får ett gott genomsnittsbetyg i kvalitetsrapporter som fylls i av föräldrar och grundskoleelever, se resultat från Skolinspektionens skolenkäter.
Det finns såklart fler goda skäl att välja Vejbystrands förskola och skola, exempelvis att vi har en framtidsvision i närtid att erbjuda barn och lärare en god arbetsmiljö i ännu bättre utbildningslokaler.
Vi uppmuntrar er att besöka alla förskole- och skolalternativ och sedan känna efter och välja det alternativ som passar er familj bäst.

Vad får barnen för mat på förskolan och i skolan?

Vi vill ge barnen så god, bra och hälsosam mat som möjligt. I det egna köket tillagar vår kock det mesta från grunden, med i första hand lokala råvaror. Det bjuds på varierade rätter av kött, fisk och vegetariskt samt alltid en stor salladsbuffé. Mellanmålen på förskolan äts ofta utomhus. Här kan du läsa mer om Köket!

Har ni någon särskild pedagogik?

Vi arbetar i enlighet med Skolverkets läroplaner för förskola, skola och fritidshem. Vi vill att personalen är pedagogiskt utbildad och behörig. Vår pedagogik är dessutom präglad av professor Howard Gardner, som förändrat synen på kunskap och inlärning genom att identifiera människans multipla intelligenser. Det finns alltid flera olika sätt att lära sig samma sak. Det är viktigt att var och en får möjlighet att använda sina starka sidor i sin inlärning och möjligheten att utmana och utveckla sidor hos sig själv som är mindre framträdande. Vi arbetar därför aktivt med dessa åtta intelligenser:

Jag själv/intrapersonell
Göra val samt reflektera över sin egen personlighet.

Kroppslig
Taktil kinestetisk. Använda sin grov- och finmotorik.

Logisk-matematisk
Analysera problem, lösa dem och dra slutsatser.

Musikalisk
Ta del av och skapa musik.

Naturalistisk
Trivas i naturen och förstå växters och djurs liv.

Rumslig/visuell-spatial
Tänka och uttrycka i bilder.

Social/intrapersonell
Förstå andra människor. Samarbeta. Tillsammans.

Språklig/lingvistisk
Sätta ord på tankar, både muntligt och skriftligt.

Hur främjas motion och rörelse?

Alla barn har redan från förskolan idrottslektion en gång i veckan i skolans gymnastiksal. Det gör att de redan tidigt får lära sig att vistas i en idrottshall och rörelse blir en naturlig del i deras vardag. Och alla föräldrar i kooperativet samt personal och vuxna i närområdet erbjuds att delta i funktionell fysträning på kvällstid ett par gånger i veckan.

Hur mycket är ni utomhus med förskolebarnen?

Förskolebarnen är utomhus en stor del av dagarna. Precis bakom skolgården ligger en skog och ett stenkast därifrån finns gläntan Italienska ängen. Det är bara 500 meter till stranden, som vi också brukar besöka med barnen.

Hur ser övergången ut mellan förskolan och skolan?

Under sista året i förskolan får barnen som ska börja i förskoleklass besöka de nya lokalerna, träffa pedagogerna där samt under flera tillfällen umgås med varandra. Vi kallar det för ”Kompisklubben”. Eftersom förskolan, förskoleklasserna och skolan är i samma byggnad blir nästa steg naturligt och de tidigare pedagogerna finns i närheten även i den nya gruppen.

Förskolan och skolan är en friskola, ett föräldrakooperativ, vad innebär det i praktiken på det här stället?

Vejbystrands skola och förskola är en ekonomisk förening, utan vinstintresse. Föräldrar sitter i verksamhetens styrelse. Det gör att vi kan ha inflytande i våra barns vardag och hjälpa till att se till barnens bästa.

Hur mycket tid behöver jag som förälder lägga ner i kooperativet?

Så lite eller mycket tid du vill. Det är alltså individuellt och du kan anpassa efter din livssituation. Den totala arbetsinsatsen per förälder rör sig vanligtvis om några timmar per år. Det är inget obligatoriskt krav, men det uppmuntras att alla familjer är med i en valfri arbetsgrupp. Deltagandet i en arbetsgrupp är ett fint sätt för föräldrar att lära känna varandra.

Våra arbetsgrupper är i nuläget:

 • Biblioteksgruppen
 • Biogruppen
 • IT-gruppen
 • Festgruppen
 • Fixargruppen innemiljö/inredning
 • Fixargruppen utemiljö
 • Friskvårdsgruppen
 • Jul- och sommarpresentgruppen
 • Loppisgruppen
 • Marknadsgruppen
 • Matgruppen (lagar mat vid våra gemensamma aktiviteter)
 • Städgruppen
 • Tippengruppen (assisterar vår vaktmästare)
 • Tårtor till skolavslutningen görs varje sommar av föräldrarna till barnen i årskurs 3

Som många andra fristående och kommunala skolor har även vår skola städdagar. När vi i kooperativet Vejbystrands skola och förskola fixar saker tillsammans utvändigt och invändigt på fixardagar med familjerna, en gång på våren och en gång på hösten, kan vi spara pengar som går tillbaka till barnens verksamhet. Gemenskapen stärks när vi tillsammans hjälps åt att vårda skolan och dess utemiljö.

Nya förslag tas också emot, ifall ni skulle vilja bidra på något annat sätt än de alternativ som finns i nuläget.
Hjärtligt välkomna!